66852428_2198813226891753_45282298345889

Wat doen wij?

Als jeugdbeweging proberen we iedere zaterdag een leuke en uitdagende namiddag aan te bieden aan alle jongens tussen 6 en 16 jaar.

Wie zijn wij?

KSA Scarphoutstede Blankenberge is een plaatselijke afdeling van de erkende vlaamse jeugdbeweging KSA. Onze werking is gebouwd op vier kernwaarden: spelen, groeien, verbinden en engageren.

Wekelijks genieten de leden in onze KSA-groep, samen met leeftijdsgenoten in andere gemeenten en steden, van creatieve spelen met een goed uitgewerkt concept en tot een verbeelding sprekende inkleding. We kunnen daarvoor rekenen op het engagement en de verantwoordelijkheid van duizenden jongeren. KSA biedt hen de nodige (leer)kansen, voorziet de nodige ruimte om te experimenteren, verantwoordelijkheden op te nemen, talenten te ontwikkelen, competenties aan te scherpen, grenzen te verleggen …

Onze werking is een ontmoetingsplaats waar unieke banden worden gesmeed, waar leden voor elkaar door het vuur gaan. KSA, dat is samen op weg gaan, samenwerken, intens vertrouwen in de ander, kunnen rekenen en bouwen op elkaar, samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. We doen dat met respect voor de K in onze naam, rekening houdend met de eigenheid van elk individu en elke groep. Er ontstaan vriendschappen voor het leven!

Bij KSA vormen we ook een kritische mening en proberen we die uit te dragen. We zetten onze frisse en vernieuwende ideeën om in krachtige acties. Het enthousiasme en engagement van elke KSA’er draagt bij aan de versterking en uitbouw van onze KSA-groepen en -werking, maar ook aan een betere samenleving. Het amusement dat kinderen en jongeren telkens uit elk spel halen, geeft hen goesting om zich te engageren en de spelvreugde aan anderen door te geven.

Waar zijn we gelegen?

KSA Scarphoutstede Blankenberge heeft zijn lokalen in het provinciaal domein 'Zeebos'. Meer informatie kan je hier krijgen.

Wat kost zo'n heel jaar plezier?

Wij vragen €35 inschrijvingsgeld. Hierin zit de verzekering, bijna elke week een 4-uurtje en de aankoop van basis spelmateriaal.

Wie begeleid deze activiteiten?

Onze leiders zijn minimum 16 jaar en zijn bijna allemaal erkende animatoren in het jeugdwerk. Via sessies op de animatorscursus en bijkomende sessie in hun aspiejaar leren ze hoe ze moeten omgaan met kinderen, jongeren en specifieke problemen die zich kunnen voordoen. Ook het maken van spellen en de inkleding hiervan wordt hen aangeleerd.

Wenst u meer informatie over de KSA of wilt u een verantwoordelijke spreken?

Klik hier!

39339098_1748091151963965_15763328711388